kontakt o nás činnost reference
2004 tvorba účelových map pro projekty výstavbu plynovodů (Ingas Praha s.r.o.) zaměření povodňových zanček (Povodí Vltavy, státní podnik) geodetické zaměřování a zpracování skutečného provedení staveb (STE, a.s.) příprava podkladů (včetně geometrických plánů) pro získávání hypoték na výstavbu rodinných domků
2003 tvorba účelových map pro projekty výstavbu plynovodů (Ingas Praha s.r.o.) geodetické zaměření a příprava projektů pro regulaci vodních toků (Rokytka, Botič, Brzina, Sychrovský potok) po povodních v r. 2002 (Povodí Vltavy, státní podnik) tvorba podkladů pro zpracování základních map elektráren přehrad Vltavské kaskády geodetické zaměřování a zpracování skutečného provedení staveb (STE, a.s.) příprava podkladů (včetně geometrických plánů) pro získávání hypoték na výstavbu rodinných domků
2002 zaměřování kulminace stavu hladin po povodních v r. 2002 (Polečnice, Chvalšinský, Černovický a Košínský potok) TPE - Zlonický potok (Povodí Vltavy, státní podnik) geodetické zaměřování a zpracování skutečného provedení staveb (STE, a.s.)
2001 geodetické zaměřování a příprava podkladů pro výstavbu rodinných domků – lokalita Zeleneč cca 100 rod. domů (Interinvest Praha, spol. s r.o.) TPE - Chvalšinský, Černovický a Košínský potok (Povodí Vltavy, stát. podnik) geodetické zaměřování a zpracování skutečného provedení staveb - trvalá smlouva (STE, a.s.)
2000 geodetické zaměřování a zpracování skutečného provedení staveb - roční smlouva na základě výběrového řízení (SČE, a.s.)
1999 tvorba účelových map pro výstavby plynovodů VTL, STL (cca 120km) (Ingas Praha s.r.o.) geodetické zaměřování a zpracování skutečného provedení staveb - roční smlouva na základě výběrového řízení (SČE, a.s.) TPE - vyhotovení vodního toku Polečnice (Povodí Vltavy, státní podnik)
1998 tvorba účelových map pro výstavby plynovodů VTL, STL (cca 50 km) (Ingas Praha s.r.o.) zaměření skutečného provedení staveb pro VTL a STL (firma Plynostav a.s.)
1997 spolupráce na zpracování ortofotomap 1:5000 - 14 000 km trasy vedení pro VČE 1997 vyhotovední GP - Vilémovický potok (Státní meliorační správa) tvorba bodového pole pro komplexní poz. úpravy Zlín, Nový Jičín, Bakov n. J zaměření vlícovacích bodů pro tvorbu ortofotomap pro VČE - celý východočeský kraj zaměření a vytýčení plynovodu VTL Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem 15 km (Rekomont a.s. Praha)
1996 zaměření trasy vedení 110 kV - 150 km (VČE, a.s.) zhuštění bodového pole, 55 katastrálních území - státní zakázka (k.ú. Liberec) aktualizace říční mapy řeky Lužnice 150 km (Povodí Vltavy, státní podnik) spolupráce na tvorbě účelových map metodou digitální fotogrammetrie: Praha, Mladá Boleslav, Český Krumlov, Pardubice, Ústí nad Labem spolupráce na tvorbě účelových map metodou digitální fotogrammetrie: Rokycany, oblasti postižené záplavami na Moravě a východočeském kraji (firma Geos s.r.o.)
1995 zaměření vedení VN Dasný - Chrást pro 160 km (ČEZ, a.s.) zaměření národního parku PODYJÍ
(c) Insat s.r.o.